Izba pamięci w Zespole Szkół nr 1

        Jubileusz sześćdziesięciolecia gimnazjum w 1978 roku był inspiracją dla założenia muzeum szkolnego w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Kraśniku ("na górce"). Inicjatorem był ówczesny dyrektor liceum Jan Wójcik, a organizatorami nauczyciel historii Ryszard Nowosad oraz nauczycielka wychowania plastycznego Irena Lewandowska. To muzeum szkolne ma charakter izby tradycji. Umieszczono w nim eksponaty świadczące o osiemdziesięcioletniej historii najstarszej w Kraśniku szkoły średniej. W dziale informacyjnym znajdują się m.in. wiadomości o założeniu gimnazjum, o absolwentach, olimpijczykach, o patronie szkoły. W dziale ikonografii wyeksponowano fotografie z życia szkoły w okresie międzywojennym, dyrektorów liceum, nauczycieli prowadzących tajne nauczanie. Na uwagę zasługują zrekonstruowane mundurki i tarcze z numerami liceum. Bogaty jest dział dokumentów: kroniki, arkusze ocen z lat 1925-26, świadectwa szkolne z lat 1918-1939, dzienniki lekcyjne z 1922 i 1945 roku, podręczniki - najstarszy z 1785 r., wspomnienia absolwentów, monografie szkoły, wydany pośmiertnie tomik poezji zmarłego w 1993 r. ucznia - Piotra Jacaka i inne. Na czołowym miejscu wy- eksponowano sztandary i puchary otrzymane za osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności szkolnej. Obecnie opiekunem izby jest nauczycielka historii Barbara Kamińska-Dobrzańska.