Spis najcenniejszych obiektów zabytkowych, które zachowały się w Kraśniku

                 

W promieniu 30 kilometrów zachowane najstarsze obiekty maja przeważnie charakter sakralny.
1) drewniany kościół o konstrukcji zrembowej, ufundowany w 1740 roku przez Jana Tomasza Morsztyna w Annopolu,
2) drewniany kościół z XVIII wieku we wsi Dzierzkowice z późnobarokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza,
3) drewniany kościół w Rzeczycy Księżej, ufundowany przez Kanoników Regularnych z Kraśnika w 1742 roku, z bogato zdobionym wnętrzem z połowy XIX wieku,
4) kościół późnobarokowy w Urzędowie z drugiej połowy XVIII wieku z barokowym wyposażeniem wnętrza,
5) późnoklasycystyczny kościół z połowy XIX wieku w Zakrzówku,
6) kościół z 1660 roku w Wilkołazie,
7) drewniany kościół z 1722 roku w Rzeezycy Ziemiańskiej wraz z dzwonnicą,
8) drewniany kościół z XVII wieku w Borowie, gm. Annopol.

Pałac Prażmowskich i Suchodolskich w Gościeradowie
Dawna zabudowa w gminie Annopol
Skansen dawnej zabudowy, gmina Gościeradów


    Z obiektów niesakralnych warto wymienić zespół pałacowy Prażmowskich i Suchodolskich w Gościeradowie wraz z parkiem i zachowanym spichlerzem murowanym z 2 połowy XVIII w. W obiektach mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym i ośrodek rehabilitacyjny. Podobną funkcję pełni XVIII-wieczny zespół dworski w Olbięcinie, mocno przebudowany. W rozległym parku rosną rzadkie drzewa: korkowiec amurski, grójeczniki japońskie i lipa krymska. Parki podworskie z ciekawym, niejednokrotnie zabytkowym drzewostanem zachowały się m.in. w Moniakach, Skorczycach, Dzierzkowicach, Popkowicach, Sosnowej Woli, Wilkołazie, Wyżnicy, Stróży. Z zabytków archeologicznych warto zobaczyć jedyne dobrze zachowane na terenie powiatu w Leszczynie k.Urzędowa grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-IX w., ślady zamczysk w Kraśniku i
Dzierzkowicach. 

Najstarsza zachowana chata w powiecie kraśnickim, gmina Szastarka

        Ciekawe obiekty kwalifikujace się do ochrony zabytkowej to stare młyny, tradycyjne obiekty mieszkalnej gospodarcze, jako przykłady zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej, występujące już rzadko i w znacznym rozproszeniu, kapliczki i krzyże przydrożne, cmentarze i mogiły wojenne, poczynając od powstania styczniowego, wreszcie nagrobki na cmentarzach, w tym klasycystyczne z przełomu XVlll i XIX w. - ciekawe, stylowe, przykłady małej architektury. Wśród cmentarzy wyróżniają się kirkuty, materialne świadectwo zgładzonej podczas II wojny światowej społeczności żydowskiej, sięgającej wcześniej 50-60% ludności miast i osad. Na terenie powiatu zachowały się kirkuty w nie najlepszym stanie, prawie pozbawione macew w Kraśniku (3), Annopolu i Urzędowie i szczątkowo w Zakrzówku.