Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych pod wezwaniem św. Floriana

Chronimy pamięć tych, którzy działają w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego

Ogień od pradziejów towarzyszył człowiekowi, podtrzymywał i rozwijał życie, tylko wówczas, gdy był pożądany. W przeciw- m razie niszczył dobytek i często samego człowieka. historii ludzkości obserwujemy z jednej strony kult ognia, z drugiej w ekstremalnych warunkach desperacką z nim walkę. W najnowszych dziejach była to walka coraz bardziej skuteczna, dzięki nadaniu jej zorganizowanych form i dynamizmu rozwojowi techniki. W 1973 r. działacze pożarnictwa woj. lubelskiego zainicjowali akcję zbierania sprzętu, urządzeń i dokumentów obrazują- :h bogatą, ponad stuletnią, historię straży pożarnych na Placówka muzealna funkcjonowała w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym od 1978. Koncepcja zlokalizowania ekspozycji historycznego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz piśmiennictwa i dokumentów w Kazimierzu Dolnym wynikła z charakteru miejscowości, gdzie ilość zabytków architektury i kultury polskiej skłania do refleksji o naszej przebogatej przeszłości. 

W 1992 r. zbiory przeniesiono do Kraśnika, do nowych obiektów Komendy Rejonowej OSP.

 Lubelska Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku ma dziś ponad 720 eksponatów, w rym wozy konne wyposażone w sprzęt gaśniczy i pomocniczy (wiele z nich pochodzi sprzed I wojny światowej), sikawki ręczne, motopompy różnych typów i wielkości, hełmy z różnych okresów rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz toporki paradne, mundury i pasy strażackie, sprzęt alarmowy, a także sztandary jednostek straży pożarnych (najstarszy z 1904 r. pochodzi z OSP Puławy).