Kraśnik - najstarsze miasto południowej Lubelszczyzny o XIV-wiecznym rodowodzie, rozwinęło się na dawnym szlaku z Krakowa do Wilna. Jego bogata historia zainteresuje na pewno każdego. Więcej o jego historii możesz znaleźć w dziale Kalendarium>>.
        Leży nad rzeką Wyżnicą, dopływem Wisły, w odległości 46 km od Lublina. Leży w centrum Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten charakteryzuje się dużym zalesieniem, czystym powietrzem, cennymi walorami faunistycznymi i florystycznymi. Wyjątkowo bogata jest szata roślinna. Na tym obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin. Oprócz tego okolice Kraśnika wyróżniają się dużą atrakcyjnością krajobrazową. więcej>>.
Miasto posiada wiele bardzo cennych zabytków. Więcej w dziale Zabytki>>.

Kościół parafialny pw. WNMP wzniesiony ok. 1469 r.

        Jest ważnym węzłem komunikacyjnym we wschodniej Polsce. Tu krzyżują się ważne drogi krajowe: nr 19 (z Litwy, Białegostoku przez Lublin-Kraśnik-Rzeszów na Słowację) oraz nr 74 i nr 842 (z Kielc przez Kraśnik-Krasnystaw-Chełm do przejścia granicznego w Dorohusku).

 Warsztaty metodyczno-organizacyjne: "Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej"

GALERIA ZDJĘĆ 

KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Kontakt: Waldemar Gryta, e-mail: wgryta@regionalista.pl

www.regionalista.pl