Izba tradycji w Szkole Podstawowej nr 3 w Kraśniku

        Muzeum powstało w 1985 r, z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Elżbiety Jarczyńskiej, a tematycznie związane jest z patronem szkoły - Adamem Mickiewiczem. Początkowo gromadzono publikacje o poecie, al- bumy oraz wydania książkowe jego utworów. W trakcie dalszej pracy uczniowie wykonali albumy z ilustracjami do bajek Mickiewicza, mapę podróży poety, reprodukcje fotografii jego rodzinnych stron. Jest też zbiór wizerunków A. Mickiewicza na znaczkach pocztowych i monetach, uczniowskie grafiki - w karykaturze i rzeźby z gliny. Kółko polonistyczne jest organizatorem corocznych konkursów literackich, plastycznych i piosenkarskich związanych z Dniem Patrona: Szkoła utrzymuje kontakty ze Szkolą Podstawową im. A. Mickiewicza w Józefowie n. Wisłą, Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku i Biblioteką A. Mickiewicza w Paryżu. Opiekunem izby jest Anna Dziurda.