Izba pamięci w Szkole Podstawowej nr 1

        

  

        Pierwsza izba pamięci w Kraśniku powstała w Szkole Podstawowej nr 1 w Kraśniku. Jej otwarcie nastąpiło w listopadzie 1969 roku w związku z uroczystością wręczenia szkole sztandaru. Początkowo był to niewielki, ale cie- kawy zbiór autentycznych eksponatów, monotematyczny - związany z historią 24 pułku ułanów. Do rangi prawdziwego muzeum urosła ekspozycja pod kierownictwem nauczycielki historii Krystyny Deneki-Matuszewskiej, która opiekowała się nim prawie 30 lat. Przez ten okres muzeum wzbogaciło się w tak dużą ilość eksponatów, że dyrektor szkoły Jarosław Stawiarski przydzielił na muzeum oddzielną salę szkolną. Najwartościowszym elementem pracy było to, że izba pamięci była "żywa" - nie tylko przez fakt, iż odbywały się w niej lekcje historii i młodzież na co dzień obcowała z pamiątkami przeszłości, ale głównie z tego powodu, że pani K. Matuszewska w oparciu o izbę pamięci stworzyła system patriotycznego wychowania młodzieży. O zbiorach muzeum mówi pani Krystyna Deneka-Matuszewska: izba pamięci jest jednocześnie salą lekcyjną, w której odbywają się lekcje historii. Wyposażona jest w 9 gablot i kilka tablic.