Galeria Sztuki "Odnowa"

        Regularnie zwiedzający wystawy widz może przekonać się, jak szerokie jest pole wyobraźni i działań osobowości twórczych, jak nieograniczone możliwości niesie z sobą uprawianie sztuki 0 Sztuce przez duże "S" w Kraśniku, pisze artysta plastyk Agata Kubiak-Maj... W małych, prowincjonalnych miastach w Polsce, jakim jest liczący ok. 40 tys. mieszkańców Kraśnik, działalność placówek kulturalno-oświatowych powoli zanika. Niedochodowe i z założenia antykomercyjne muzea, ośrodki kultury, a nawet kina odchodzą cichutko w zapomnienie, ustępując miejsca supermarketom, hurtowniom, parkingom i niezbędnym współczesnemu człowiekowi stacjom benzynowym. Trudno wprost uwierzyć, że w Kraśniku, "gdzieś na Lubelszczyźnie" istnieje, obok dwóch kin, kilku osiedlowych domów kultury, przy Centrum Kultury i Promocji prawdziwa, profesjonalna i dobrze prosperująca Galeria Sztuki. 

  

Otwarcie wystawy rzeźby Jerzego Kierskiego i grafiki Romualda Kołodzieja - w środku Jadwiga Maj

        Galeria "Odnowa" założona została dzięki idei zrodzonej w umysłach ludzi, którzy sztukę kochają, tworzą i pragną, aby bez względu na wymogi czasów była ona dostępna i towarzyszyła życiu każdego człowieka. 

        Początków jej istnienia należy szukać w działalności poprzednich tego rodzaju miejsc jakimi były w Kraśniku Galeria "ES", potem zaś Galeria "Trinart". Wszak "Odnowa" pojawiła się po kilku latach przerwy jako kontynuacja przerwanych tradycji. Pomysłodawcą tego niecodziennego przedsięwzięcia był, nieżyjący już, znany, kraśnicki artysta malarz Wojciech Maj. Zamysł stworzenia przybytku sztuki w murach Miejskiego Domu Kultury podchwyci) ówczesny dyrektor placówki Stanisław Mazur. Dzięki uprzejmości sponsora artysty plastyka Jerzego Józefowskiego wyremontowano i zaadaptowano dla potrzeb wystawienniczych pomieszczenie, w którym wcześniej mieściła się biblioteka.

Andrzej Marcinkowski Jacek Śniegucki Stanisław Żukowski Karina Lisica-Baran Agata Kubiak-Maj
        Część funduszy, wykorzystanych na wyposażenie, galeria zebrała dzięki specjalnie w tym celu zorganizowanej aukcji obrazów w kwietniu 1997 roku. 

        Uczestniczyło w niej ok. 20 twórców zarówno z Kraśnika, Lublina i okolic, jak i z odległych terenów Polski, m.in.: Warszawy, Gdańska, Torunia i Bydgoszczy. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród licznie przybyłych i chętnie kupujących prace entuzjastów sztuki. 

        Na efekty nie trzeba było długo czekać, bowiem już w czerwcu w ramach obchodów 620-lecia miasta Kraśnika, Galeria Sztuki "Odnowa" otworzyła swoja działalność Międzynarodowa Wystawa Grafiki "Triennale 100 Miast", zorganizowaną, pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnika Piotra Czubińskiego, przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i MDK w Kraśniku. Profesor Witold Skulicz we wstępie do katalogu napisał: 

        Fakt, że uczestniczymy w jubileuszu 620-lecia Miasta Kraśnika międzynarodową wystawą grafiki jest dla nas wyróżnieniem, ma też swój inny ważny wymiar. Miasto Kraśnik daje tym znak, że gotowe jest na równi z wielkimi miastami, centrami współczesnej cywilizacji, uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych na miarę swoich nowych rozbudzonych aspiracji. że widzi potrzebę, by .swoje nowe elity, swoją młodzież włączyć do stosowanych na całym świecie praktyk udziału w procesach ewolucji kultury. 

        Warto tutaj podkreślić fakt, iż tego rodzaju wystawa, na której można była oglądać ok. 50 arcydzieł grafiki światowej, ta dla Kraśnika powód do dumy, a dla samej galerii ogromna satysfakcja i oznaka profesjonalizmu. 

        Od tamtej wielkiej wystawy minęły już prawie trzy lata. W tym czasie galeria zaprezentowała aż 18 różnych ekspozycji, w tym 16 indywidualnych prezentacji, równie interesujących i wspaniałych, dzięki wsparciu kolejnych dyrektorów domu kultury p. Leszka Brzyskiego i p. Marii Borysik. 

        Swoje prace wystawiali w Kraśniku znani artyści z Lublina, w większości związani z Instytutem Wychowania Artystycznego UMCS: adj. Krzysztof Bartnik, adj. Jerzy Kioski, adj. Romuald Kołodziej, adj. Anna Waszczuk, adj. Krzysztof Szymanowicz, adj. Bernard Homziuk; z Puław ort. mol. Marta i Marek Andałowie. Galeria gościła również twórców z toruńskiego środowiska artystycznego, związanych głównie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK: prof. Lecha Wolskiego, prof. Mieczysława Ziomka, adj. Bogumiłę Pręgowską, prof Jana Pręgowskiego, prof. Lecha Kubiaka. 

        Niezwykle istotnym elementem działalności galerii jest promocja lokalnych oraz młodych, utalentowanych twórców. 

        Prace rodzimych artystów wystawiane są w "Odnowie" szczególnie chętnie. Mieliśmy więc okazję oglądać prezentacje indywidualne: malarstwo Stanisława Żukowskiego (adj. na IWA UMCS w Lublinie), Zbigniewa Nasiłowskiego, Andrzeja Marcinkowskiego, Jadwigi Maj, malarstwo i witraż Konstantego Maja oraz grafikę Katarzyny Burdy-Kędzierskiej. 

        Natomiast w ubiegłorocznym I Letnim Salonie Plastyki wzięło udział aż 14 artystów z regionu, w tym oprócz wyżej wymienionych znaleźli się: Wiaczesław Ciereszko, Jacek Śniegucki, Maciej Machulak, Kanna Lisica-Baran, Beata Wieczorek-Ciastek, Teresa Przypis, Elżbieta Serwinek oraz Agnieszka Gontarczuk-Bidiuk. Wyjatkowość Galerii "Odnowa"polega na tym, że mimo iż znajduje się ona w małym mieście, gdzie środowisko artystyczne jest stosunkowo niewielkie, to funkcjonuje tak, jak każda renomowana instytucja o charakterze wystawienniczym w dużych miastach. Fakt, iż prowadzi ją od samego momentu założenia artysta plastyk Jadwiga Maj ma tutaj niemałe znaczenie. Nie każdy może pokazać swoje dokonania na polu sztuki w "Odnowie". Do zaprezentowania swojej twórczości pani Jadwiga zaprasza wyłącznie artystów profesjonalnych, tzn. takich, którzy ukończyli odpowiednie szkoły i mogą pochwalić się interesującym dorobkiem. Jest to więc placówka o wysokiej klasie, stworzona po to, aby proponować kraśnickiej publiczności wyłącznie sztukę przez duże "S". Przeciętny człowiek daleki jest bowiem od zagadnień plastycznych, nawet ogromna większość ludzi światłych, wykształconych, znanych i uznanych za autorytety wykazuje w tej dziedzinie całkowity brak orientacji. Dzięki tego rodzaju selekcji galeria służy upowszechnianiu kultury plastycznej, zwłaszcza wśród młodzieży, czyli posiada cenne walory edukacyjne. 

        Kolejna cecha świadczącą o tym, że "Odnowa" jest galeria z prawdziwego zdarzenia są katalogi wydawane dzięki uprzejmości sponsorów. Każdy wystawiający tu autor ma zagwarantowany, zawodowo zaprojektowany przez ort. piast. Konstantego Maja, katalog swojej wystawy. Każdy odwiedzający daną wystawę może go nabyć za symboliczne 2 złote. Specjalne podziękowania należą się w tym miejscu Jerzemu Józefowskiemu (Trinart), Grażynie i Andrzejowi Dobromilskim (Mad Graf), Waldemarowi Grycie, Grzegorzowi Grycie (Poligraf Studio), Zbigniewowi Wolakowi (kwiaciarnia "W ogródku"), Annie i Januszowi Genejom (AJG), Tadeuszowi Członce (SI "Jednoś'), Zakładowi Poligraficznemu Dyszewska-Gałczyński (D&G), państwu Gontarczukom. 

        Ponadto galeria może poszczycić się już dosyć pokaźnym zbiorem cennych obrazów i grafik, podarowanych przez wystawiających w niej artystów.

        Reprezentatywna i na pewno bardzo dla wielu atrakcyjną strona galerii są wernisaże. czyli uroczyste otwarcia każdej nowej wystawy. Odbywające się zawsze w obecności autora prac, odświętne i uroczyste są te spotkania. Dla każdego twórcy dzień otwarcia jogo wystawy to dzieci szczególny, to prawdziwe święto. Wyjątkowy nastrój panujący podczas tych uroczystych chwil w galerii "Odnowa", to zasługa gospodyni i udziela się on nic tylko bohaterowi, ale także zaproszonym gościom. Estetyczna oprawa w postaci stołu z kolorowymi przekąskami, symboliczna lampka dobrego wina, kochającego przecież artystów, często akcenty muzyczne, a wszystko to pozbawione typowej, wielkomiejskiej pompy. Wszystko tak, jak powinno być: subtelnie, metaforycznie, serdecznie... Po prostu naturalnie. 

        Nic więc dziwnego, że artyści z calej Polski coraz częściej wyrażają chęć wystawienia swoich prac w kraśnickiej Galerii Sztuki. Kalendarz wystaw na rok 2000 jest już zamknięty W doborze kolejnych autorów pani Maj kieruje się możliwością pokazania różnorodnych technik artystycznych i środków wyrazu, a więc rysunek, rzeźbę, techniki graficzne (pełen przekrój od linorytu po nowoczesną grafikę kontputerową), techniki malarskie, czyli mularstwo olejne, akwarela, pastel, a nawet witraż. Oprócz tego widoczna jest także dbałość o niepowtarzalność i odmienność każdego zaproszonego twórcy. Dzięki temu regularnie zwiedzający wystawy widz może przekonać się, jak szerokie jest pole wyobraźni i działań osobowości twórczych. Jak nieograniczone możliwości niesie z sobą uprawianie sztuki. 

        Podsumowując chciałabym wskazać na jeszcze jeden aspekt działalności Galerii Sztuki "Odnowa" w Kraśniku, tym razem ważny z punktu widzenia osoby parającej się twórczością artystyczną. Galeria Sztuki jest dla każdego artysty miejscem wyjątkowym. Tutaj jego dzieło staje się formą kontaktu twórcy z odbiorcą. Otrzymuje ono tym ,samym nowe, niezależne życie, podlega bowiem interpretacji niekoniecznie zbieżnej z wizją autora. Z chwilą gdy dzieło sztuki pojawia się na ścianach galerii, bogaci się o nowe znaczenia, staje się przedmiotem wymiany myśli. dyskusji. Każdy artysta pragnie więc takiego finału dla swoich zmagań z materią plastyczną. 

        Fakt, iż miasto Kraśnik posiada Galerię Sztuki, stanowi szansę dla lokalnych, profesjonalnych twórców na zaistnienie we własnym środowisku, co czasem przynosi dużo większa satysfakcję, niż sporadyczny udział w zbiorowych ekspozycjach w dużych, lecz obcych miastach.