Muzeum Regionalne

        Placówka powstała w 1976 r. w związku z obchodami 600-lecia Kraśnika. Bogate i ciekawe zbiory zgromadzono w trzech dzialach: archeologicznym, etnograficznym i historycznym. Prezentowane są one na wystawach stałych i czasowych. Muzeum jest wspaniałym miejscem lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Otwiera też swoje podwoje dla wystaw plastycznych dzieci i młodzieży. Zbiory archeologiczne pochodzą głównie z licznych badań terenowych muzeum, między innymi na cmentarzyskach ciałopalnych z epoki brązu i żelaza w Świeciechowie oraz z cmentarzysk z I i II wieku naszej ery w Kraśniku. Cenne zbiory i wiele interesujących odkryć przyniosły badania na Zamczysku - dawnej siedzibie właścicieli Kraśnika oraz odkrycia na terenie Stare- go Miasta. W ostatnich latach zbiory muzeum wzbogaciły się o ogromną ilość zabytków, będącą efektem systematycznych badań powierzchniowych w Kraśni- ku i na terenie okolicznych gmin. Zbiory etnograficzne prezentują zabytki związane z kulturą i sztuką ludową regionu. Ich zalążkiem były dary przekazane przez Stowarzyszenie miłośników Kraśnika (obecnie Kraśnickie Towarzystwo Regionalne). Najciekawszymi eksponatami tego dzialu są: kolekcja ceramiki urzędowskiej od XVIII wieku po czasy współczesne, duży zbiór eksponatów z zakresu kultury materialnej wsi i plastyki obrzędowej (wycinanki, pisanki, palmy). W marcu 1999 r. w salach Muzeum Regionalnego mieliśmy okazję oglądać np. wystawę "Z malowanej skrzyni". Wystawa "Z malowanej skrzyni" zorganirowana przy pomocy Kraśnickiego Klubu Kolekcjonera i Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego przedstawiała tradycyjne tkactwo ludowe  Lubelszczyzny. Wśród sprzętów typowych dla izby wiejskiej  zaprezentowano tkaniny ozdobne- dywany, kilimy, makaty i użytkowe - chusty,  ręczniki, obrusy, serwety oraz stroje ludowe z Wilkołaza, Biłgoraja i  Świeciechowa. Młodzież szkolna poznawała w formie lekcji muzealnych proces  po- wstawania tkanin, wykończenie i różne formy zastosowania. Eksponaty pochodziły z Muzeum Lubelskiego, Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, Muzeum w Kraśniku i zbiorów prywatnych. W zbiorach historycznych największa wagę maja księgi z biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych, liczne dokumenty z okresu okupacji (w tym kilkadziesiąt  zachowanych rozporządzeń i obwieszczeń niemieckich od 1939 r.), fotografie  dawnego Kraśnika i jego mieszkańców, oraz bardzo liczna dokumentacja ruchu oporu na terenie powiatu kraśnickiego i Janowskiego. Ciekawe i  liczne są też zbiory militariów z I i II wojny oraz oporządzenia wojskowego.