Prywatna Izba Garncarstwa w Bęczynie

        W odległości kilku kilometrów od Kraśnika mieszkają panowie Zygfryd i jego syn Cezary Gajewscy. Zygfryd Gajewski jest garncarzem bardzo zasłużonym dla polskiej kultury ludowej. Dla panów Gajewskich jest to zawód rodzinny, przechodzący z pokolenia na pokolenie od ponad 200 lat, sięgając roku 1753. Jak mówi pan Zygfryd: W genach mamy przekazane te umiejętności, a lata praktyki pozwalają doskonalić rzemiosło. Panowie Gajewscy działają w Stowarzyszeniu 1`wórców Ludowych, które jest organizatorem wielu imprez: kiermaszy, pokazów, targów, gdzie mają możliwość prezentacji swoich wyrobów. Lublin, Kazimierz, Warszawa, Kraków, Chmielno na Kaszubach to miejsca na terenie kraju, gdzie garncarze i inni twórcy ludowi mają okazję się spotykać. Również w Urzędowie odbywają się cykliczne warsztaty garncarskie organizowane przy pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1999 r. przy jechali do Urzędowa garncarze z całej Europy: Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Francuzi, Niemcy, Węgrzy. Jak mówi pan Zygfryd: To była ogromna wymiana doświadczeń, prezentacji różnych stylów i choć mówimy różnymi językami, my garncarze rozumiemy się doskonale. Polscy twórcy ludowi mają możliwość wyjazdu na dni polskie za granicą. Byli już na Węgrzech, we Francji, Na Litwie i w Niemczech. Jeśli chodzi o nabywców, przeważają prywatni ludzie z całej Polski i zza granicy, np. Belgii, Ho landii. Garncarze z Bęczyna mają stały punkt sprzedaży w firmowym sklepie twórców ludowych w Lublinie na ul. Grodzkiej.